Kampaania "Ostes Frooshi võid võita Statoili 1000€ deebetkaardi" ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):
 1. Kampaania
  1. Kampaania "Ostes Frooshi võid võita Statoili 1000€ deebetkaardi" (edaspidi: Kampaania) on alates 16.11.2016 kuni 03.01.2017 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Fairfood OÜ (registrikoodiga 12221255, asukohaga Liivalaia 45, Tallinn 10145, edaspidi: Korraldaja). Kampaania toimub 46 Eesti Vabariigi territooriumil asuvas Statoili jaamas. Kampaania info asub veebilehel http://www.froosh.com/ee/statoil/
 2. Osalemine
  1. Kampaanias osalemiseks peab kampaania perioodil ostma Statoili tanklatest vähemalt ühe kampaania objektiks oleva Froosh smuuti toote:
   (mango–apelsini 250 ml smuuti, ananassi-banaani-kookose 250 ml smuuti, tähtvilja–yuzu 250 ml smuuti, mustika-vaarika 250 ml smuuti, sidruni-laimi-piparmündi 250 ml smuuti) ning registreerima ostutšeki kampaanialehel http://www.froosh.com/ee/statoil/ ja järgima edasisi juhiseid.
  2. Kampaania kodulehel tuleb sisestada ostutšeki number, oma korrektne ees- ja perekonnanimi, e-mail ning telefoninumber. Iga nõuetekohase ostutšekiga tohib registreeruda ainult ühe korra.
  3. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
  4. Kampaania kestab 16.11.2016 kuni 03.01.2017 (kaasa arvatud).
  5. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 15. november 2016). Kampaania korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 3. Auhinnad
  1. Kampaania auhinnaks on 1000€ ettemaksuga Statoil Fuel & Retail AS deebetkaart.
  2. Võitjaga võtab ühendust Fairfood OÜ, et leppida kokku auhindade kättesaamine.
  3. Auhind 1000€ ettemaksuga Statoil Fuel & Retail deebetkaart loositakse välja 05.01.2017.a.
  4. Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
  5. Võitjat teavitatakse telefoni teel, sama telefoninumbri kaudu, millise Kampaanias osaleja kampaaniaankeeti sisestas. Vajadusel võetakse ühendust e-maili teel, sama e-maili kaudu, millise Kampaanias osaleja kampaaniaankeeti sisestas.
  6. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
  7. Auhinna saab võitja kätte võitjaga kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal Fairfood OÜ kontorist, Liivalaia 45, Tallinn. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada võitja isikut tõendav dokument ja ostutšekk.
  8. Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 10.01.2017 õnnestunud esitatud kontaktandmete vahendusel andmete täpsustamiseks ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda.
  9. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  10. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
 4. Muud tingimused
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 05.01.2017 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
  7. Lisateavet kampaania kohta saab Fairfood OÜ telefonil (+372) 58438349 või e-posti teel eduard@fairfood.ee